Konsultacja fizjoterapeutyczna

Celem konsultacji fizjoterapeutycznej jest analiza problemu pacjenta. Składa się ona z części podmiotowej (szczegółowy wywiad na temat stanu zdrowia) oraz przedmiotowej (badanie kliniczne mające na celu znalezienie przyczyny danej dysfunkcji). W tym miejscu fizjoterapeuta będzie chciał zapoznać się z dotychczasową dokumentacją medyczną. Podczas konsultacji zostaje także ustalony plan leczenia, w tym m.in. częstotliwość wizyt, omówienie poszczególnych metod, które będą stosowane w trakcie sesji fizjoterapeutycznych.