Metody leczenia

W swojej pracy wykorzystuję następujące metody:

Kinezyterapia

 • ćwiczenia czynne, czynno-bierne, bierne
 • trening ogólnorozwojowy
 • trening funkcjonalny
 • trening stabilizacji głębokiej (core stability)
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia równoważne
 • ćwiczenia siłowe
 • pionizacja/nauka chodzenia

Terapia manualna

 • masaż klasyczny, leczniczy, relaksacyjny
 • masaż sportowy, izometryczny
 • masaż tkanek głębokich
 • drenaż limfatyczny
 • terapia punktów spustowych (trigger points)
 • poizometryczna relaksacja mięśni
 • techniki mobilizacyjne, manipulacyjne

Kinesiology Taping

Metoda PNF – Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie

Gimnastyka korekcyjna

Terapia aplikatorami wieloigłowymi Lyapko

Pinoterapia